Aktualności

Modelowa dokumentacja kadrowo-płacowa: delegowanie do Belgii, Francji, Niderlandów i Niemiec

Na prośbę uczestników ostatniego seminarium w Krakowie, na najbliższym seminarium, które odbędzie się już za tydzień – we czwartek 22.października 2020 r. w Krakowie (11.00-14.00) prawnicy Kancelarii Brighton&Wood European Labor Lawyers & Advisors oraz specjaliści z ELYSIUM – Kadry i płace dla firm delegujących (www.Elysium-Europe.eu) omówią z uczestnikami dokumentację kadrowo-płacowa wymaganą w poszczególnych krajach na gruncie znowelizowanych przepisów o delegowaniu. 

delegowanie opiekunów do Niemiec w 2021 r.

Na najbliższym seminarium dla praktyków, która odbędzie się w Krakowie w dniu 22.10.2020 r. (11.00-14.00) omówione zostaną wszystkie modele delegowania i zatrudnienia opiekunów w Niemczech po 1.1.2021 r., z uwzględnieniem zmian w zakresie A1 i w zakresie określonym ostatnią nowelizacją ustawy Arbeitnehemer-Entsendegesetz.

delegowanie długoterminowe (12/18+): Niemcy, Francja, Belgia

Nowe przepisy o delegowaniu przewidują dodatkowe formalności dla delegowań trwających dłużej niż 12/18 miesięcy oraz dla kontraktów realizowanych w tym samym miejscu przez okres powyżej 12/18 miesięcy. Każdy kraj w inny sposób dokonał w tym zakresie implementacji dyrektywy europejskiej. Nowe przepisy weszły w życie 30.07.2020 r i są surowo stosowane przez lokalne inspekcje pracy, socjalne i inne urzędy powołane do kontroli legalności delegowania. Za naruszenie przepisów grożą drakońskie sankcje. 

korzystna interpretacja administracji podatkowej dla firm delegujących opiekunów do Niemiec

Administracja skarbowa po raz kolejny potwierdziła, że system stosowany przez większość firm delegujących opiekunów do Niemiec jest prawidłowy. Jednocześnie ZUS potwierdził, że stosowany jeszcze przez małą garstkę firm system tzw. składki skumulowanej jest nieprawidłowy. Naraża on opiekunów na głodowe emerytury a firmy go stosujące na surowe sankcje oraz na przypis składek pięć lat wstecz. Takiego samego zdania jest niemiecka administracja celna, która grozi polskim firmom stosującym system składki skumulowanej karami w wys. 500 tys. euro.

Drakońskie kary za brak dokumentacji wg nowych przepisów o delegowaniu (od lipca 2020)

Niemieckie przepisy przewidują karę w wysokości 500 tys. euro dla polskich pracodawców stosujących nieprawidłową dokumentację kadrowo-płacową. We Francji i w Belgii w takich przypadkach wszczynane są postępowania karne przeciwko pracownikom polskich firm odpowiedzialnym za delegowanie.  Nowe przepisy, które weszły w życie w lipcu 2020 r. przewidują nowa dokumentację dzienną, tygodniową i miesięczną.  Zostanie ona omówiona na najbliższym spotkaniu w Krakowie, które odbędzie się już 22 października 2020 r. w godzinach od 11.00 do 14.00.

Nowelizacja przepisów o A1: większość polskich firm delegujących opiekunów nie uzyska już formularzy A1

Integralnym elementem Pakietu Mobilności przyjętego jeszcze przez poprzednią Komisję Europejską była nowelizacja dyrektywy 96/71 w/s delegowania oraz zmiana rozporządzeń regulujących wydawanie formularzy A1. Zmienione przepisy dyrektywy weszły w życie 30 lipca 2020 r. Poprzedni Parlament Europejski nie zdążył jednak uchwalić nowelizacji rozporządzeń 883/2004 i 987/2009 regulujących poświadczanie formularzy A1. Po chaosie spowodowanym pandemią Covid-19 temat formularzy A1 wraca jednak z pełnym impetem na agendę instytucji europejskich.

Delegowanie w Europie: nowe przepisy, nowa dokumentacja kadrowo-płacowa, nowe zasady poświadczania A1

Serdecznie zapraszamy na konferencję, która odbędzie się w Krakowie w dniu 22 października 2020 w godzinach 11.00-14.00. Na konferencji omówione zostaną najważniejsze aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe związane z wejściem w życie nowych przepisów. Konferencja dla praktyków delegowania, Kraków, 22.10.2020 r. g. 11.00-14.00 Delegowanie w Europie: nowe przepisy, nowa dokumentacja kadrowo-płacowa, nowe zasady poświadczania A1 Niemcy, Francja, Belgia, Niderlandy (i inne kraje na życzenie uczestników)

Polskie firmy stosujące system składki skumulowanej na celowniku niemieckich służb

Niemiecki urząd celny (ZOLL) stoi na stanowisku, że wypłata opiekunkom kierowanym do Niemiec wynagrodzeń i innych należności w tzw. systemie składki skumulowanej narusza niemieckie przepisy o płacy minimalnej oraz niemieckie przepisy o delegowaniu – znowelizowane 30.07.2020 r. Polskiej firmie uczestniczącej w tym procederze a także osobom zaangażowanym w proces delegowania (pracownicy działu kadr i płac, osoby odpowiedzialne w firmie za delegowanie) grozi grzywna do 500.000,00 EURO! Stanowisko urzędu jest jednoznaczne i nie budzi żadnych wątpliwości.

Nowelizacja przepisów o A1: większość polskich firm nie uzyska już formularzy A1

Integralnym elementem Pakietu Mobilności przyjętego jeszcze przez poprzednią Komisję Europejską była nowelizacja dyrektywy 96/71 w/s delegowania oraz zmiana rozporządzeń regulujących wydawanie formularzy A1. Zmienione przepisy dyrektywy weszły w życie 30 lipca 2020 r. Poprzedni Parlament Europejski nie zdążył jednak uchwalić nowelizacji rozporządzeń 883/2004 i 987/2009 regulujących poświadczanie formularzy A1. Po chaosie spowodowanym pandemią Covid-19 temat formularzy A1 wraca jednak z pełnym impetem na agendę instytucji europejskich.

Kto nie może już delegować pracowników do Francji?

W dniu 30 lipca 2020 roku weszły we Francji w życie znowelizowane przepisy o delegowaniu pracowników. Stanowią one implementację dyrektywy 2018/957 nowelizującej podstawową dyrektywę 96/71 o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Przewidują one specyficzne dla Francji uregulowania m.in. w zakresie dodatków do wynagrodzenia, diet i innych elementów stanowiących refundację kosztów.